POZOR   POZOR:  Osoby, které necítí bolest kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit spáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s izolačními vlastnostmi, jako například přikrývku nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nevpichujte do sedadla špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí vyhřívaného sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Poznámka:   Ve dvojitém sedadle spolujezdce je vyhříváním vybaveno pouze krajní sedadlo.
Maximální teplota bude dosažena po pěti nebo šesti minutách. Je regulována termostaticky.
Vyhřívání sedadla zůstane zapnuté, dokud je nedeaktivujete. Pokud je vyhřívání sedadla aktivováno, když vypnete zapalování, zůstane aktivované i po opětovném zapnutí zapalování.
Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Neobsluhujte vyhřívané sedadlo, pokud na něj byla vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. Tím se předchází vybití akumulátoru vozidla.