POZOR   POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Poznámka:   Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem do kopce, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem od obrubníku.
Poznámka:   Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem z kopce, zařaďte první převodový stupeň a natočte volant směrem k obrubníku.
Poznámka:   Při zatahování ruční brzdy netiskněte uvolňovací tlačítko.
Zatažení parkovací brzdy:
  1. Pevně stlačte brzdový pedál.
  1. Zatáhněte za páku parkovací brzdy až do plného zatažení.
Uvolnění parkovací brzdy:
  1. Pevně stlačte brzdový pedál.
  1. Jemně zatáhněte páku nahoru.
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stlačte páku dolů.