Akumulátor se nachází pod sedadlem řidiče.
Poznámka:   Pokud máte elektricky nastavitelná sedadla a autobaterie je vybitá, nastartujte vozidlo pomocí startovacích kabelů a sedadlo posuňte.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje - 2,2l Duratorq-TDCi vznětový
Demontáž akumulátoru
Image Shown Without Description
 1. Zvedněte sedadlo řidiče až na doraz a posuňte je zcela dopředu. Zatažením za západky nahoru sejměte potah.
Poznámka:   Vaše vozidlo tímto potahem nemusí být vybaveno.
Image Shown Without Description
 1. Odepněte potah a zasuňte jej pod sedadlo.
Image Shown Without Description
 1. Sundejte obě záslepky vedení sedadla.
Poznámka:   Vaše vozidlo těmito záslepkami nemusí být vybaveno.
 1. Demontujte oba šrouby předního dorazu sedadla.
Image Shown Without Description
 1. Vyšroubujte šrouby krytu a úchytu akumulátoru.
 1. Demontujte kryt a úchyt autobaterie.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte kryt svorky akumulátoru a poté demontujte zápornou (-) svorku.
Poznámka:   Jednotlivé akumulátory mohou být ve schránce akumulátoru namontovány v opačném směru. Záporná svorka je orientována vůči zadní straně vozidla.
Image Shown Without Description
 1. Uvolněte přídržné spony a demontujte kryt.
 1. Z krytu odstraňte kabelové spony.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte kladnou (+) svorku a poté demontujte baterii.
Poznámka:   Akumulátory jsou těžké.
 1. Přesuňte druhý akumulátor směrem k zadní straně vozidla a sejměte zápornou (-) svorku.
 1. Demontujte kladnou (+) svorku a poté demontujte baterii.
Výměna akumulátoru
POZOR   POZOR:  Před nasazením krytu nezapomeňte utáhnout šrouby na kolejnici sedadla.

Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.
Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Je třeba správně namontovat kryty svorek akumulátoru, kryt akumulátoru a kabelové spony akumulátoru.