Poznámka:   Tato funkce nezabrání naklánění přívěsu, ale podstatně je omezí.
Poznámka:   Tato funkce nezabraňuje naklánění přívěsů.
Poznámka:   V některých případech se může při vysokých rychlostech stát, že se systém mnohokrát aktivuje a omezí tak rychlost vozidla.
Tato funkce přenese brzdnou sílu na jednotlivá kola a v případě potřeby sníží výkon motoru. Pokud se přívěs začne houpat do stran, kontrolka regulace prokluzu bliká a na informačním displeji se zobrazí zpráva. Zpomalte, bezpečně zastavte u kraje vozovky a zkontrolujte, zda je náklad rozmístěn správně.   Viz   Přeprava nákladu

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK