POZOR   POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, správně nastavte hlavovou opěrku. Správně nastavená hlavová opěrka může zabránit poranění krku při nehodě. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.

Image Shown Without Description
Seřízení hlavových opěrek
POZOR   POZOR:  Pokud jsou na zadních sedadlech přepravováni cestující nebo používáte-li dětskou sedačku, povytáhněte opěrky hlavy zadních sedadel nahoru.

Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Demontáž hlavové opěrky
Stiskněte pojistná tlačítka a vyjměte hlavovou opěrku.