Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Pokud vypnete regulaci prokluzu kol, řízení stability zůstane částečně aktivní.
Vypnutí a zapnutí systému pomocí ovládacích prvků informačního displeje
V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Vypnutí systému pomocí spínače
Umístění spínače na přístrojové desce.
Stiskněte spínač. Na displeji se zobrazí zpráva a rozsvítí se ikona. Opětovným stisknutím spínače se obnoví automatický režim systému.