Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Pokud vypnete regulaci prokluzu kol, řízení stability zůstane částečně aktivní.
Vypnutí a zapnutí systému pomocí ovládacích prvků informačního displeje (je-li ve výbavě)
V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí ovládacích prvků na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Vypnutí systému pomocí spínače (je-li ve výbavě)
Umístění spínače na přístrojové desce.
Stiskněte spínač. Na displeji se zobrazí zpráva a rozsvítí se ikona. Opětovným stisknutím spínače se obnoví automatický režim systému.