Image Shown Without Description  Pokud se výstražná kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy je spuštěn motor, znamená to, že je v palivovém filtru voda.
Kontrolka se rozsvítí, jakmile se v odlučovači vody palivového filtru nashromáždí přibližně 200 ml vody. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Případně můžete vypustit odlučovač palivového filtru.   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru - 2,0l vznětový