POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

  1. Otevřete kapotu motoru.Viz   Otevírání a zavírání kapoty - LHD
Image Shown Without Description
  1. Vyšroubujte šrouby.
  1. Zatlačte světlomet směrem k zadní části vozidla a poté nahoru, abyste uvolnili upevňovací body.
Image Shown Without Description
  1. Odpojte elektrický konektor.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Přesvědčte se, zda je elektrický konektor správně připojen.
Poznámka:   Přesvědčte se, zda jsou upevňovací body správně upevněny.