POZOR   POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret. Nesprávné použití elektrických zásuvek může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Aby bylo možné využívat elektrickou zásuvku v plném rozsahu, musí být vůz nastartován.
Zásuvku nepoužívejte k zavěšení jakéhokoli příslušenství.
Když elektrické zásuvky nepoužíváte, zavřete jejich uzávěry.
Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení.
Nepřekračujte povolené hodnoty zatížení zásuvky ve vozidle (12 V ss., 180 W), jinak může shořet pojistka.
Poznámka:   Pokud je zapnuté zapalování, avšak motor neběží, zásuvky se po 30 minutách vypnou. V případě poklesu nabití akumulátoru se elektrická zásuvka může vypnout.
Předejití vybití autobaterie:
  • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.
Elektrická zásuvka 230 V střídavého proudu.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte elektrické zařízení zapojené v zásuvce, když není používáno. K 230voltové střídavé elektrické zásuvce nepřipojujte prodlužovací kabel, jelikož by došlo k narušení bezpečnostní ochrany. Pokud tak učiníte, mohlo by při napájení více zařízení dojít k přetížení zásuvky (odběr nad 150 wattů), což by mohlo mít za následek požár nebo vážné zranění osob.

Image Shown Without Description
Elektrická zásuvka umožňuje napájení elektrických zařízení s příkonem do 150 W.Nachází se na středové konzole.
Kontrolka na elektrické zásuvce oznamuje stav systému.

  Stav systému  
Zap.   Elektrická zásuvka je napájena, zapalování je zapnuto a je připojeno zařízení.  
Vypnuto   Elektrická zásuvka není napájena, zapalování je vypnuto nebo není připojeno zařízení.  
Bliká   Došlo k poruše elektrické zásuvky.  

 V případě poruchy nebo překročení limitu zatížení (150 W) se elektrická zásuvka dočasně vypne. Odpojte zařízení a vypněte zapalování. Znovu zapněte zapalování, ale zařízení ještě nepřipojujte k zásuvce. Nechte systém vychladnout a poté vypněte zapalování. Chybový režim se tím zruší. Znovu zapněte zapalování a zkontrolujte, že kontrolka zůstane svítit.
Elektrickou zásuvku nepoužívejte k napájení určitých zařízení, jako jsou například:
  • Televize s obrazovkou CRT.
  • Zařízení s elektromotory, např. vysavače, elektrické pily a jiné elektrické nástroje nebo kompresorové chladničky.
  • Měřicí zařízení ke zpracování přesných dat, jako je například lékařské a měřicí vybavení.
  • Další spotřebiče vyžadující mimořádně stabilní přívod elektrické energie, jako jsou například mikropočítačem řízené elektrické přikrývky nebo lampy s dotykovými snímači.