POZOR   POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení střechy.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte u svého vozidla maximální zatížení na nápravu.   Viz   Identifikační štítek vozidla
POZOR   POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
POZOR   POZOR:  Náklad neumísťujte přímo na střešní panel.
POZOR   POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.

Chcete-li zajistit, aby systém střešního nosiče správně plnil svou funkci, je nutné položit náklad přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici zkontrolujte, zda jsou stahovací popruhy řádně utaženy.

Varianta   Nejvyšší přípustné zatížení střechy (včetně střešního nosiče)kg  
Nízká střecha   150
Střední střecha   100