POZOR   POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení střechy.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte u svého vozidla maximální zatížení na nápravu.   Viz   Identifikační štítek vozidla
POZOR   POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
POZOR   POZOR:  Náklad neumísťujte přímo na střešní panel.
POZOR   POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.

Chcete-li zajistit, aby systém střešního nosiče správně plnil svou funkci, je nutné položit náklad přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici zkontrolujte, zda jsou stahovací popruhy řádně utaženy.

Varianta   Nejvyšší přípustné zatížení střechy (včetně střešního nosiče)kg  
Nízká střecha   150
Střední střecha   100

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay