Image Shown Without Description  Zapněte zapalování a pokud se rozsvítí kontrolka žhavicích svíček, před nastartováním vyčkejte, dokud nezhasne.
  1. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, zcela sešlápněte pedál spojky. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, plně sešlápněte brzdový pedál.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
  1. Otočením klíčku zapalování do startovací polohy nastartujte motor.
Poznámka:   Uvolněním pedálu brzd nebo spojky během startování zastavíte protáčení motoru.
Poznámka:   Při teplotách pod -15 °C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:   Startér může být v činnosti pouze po omezenou dobu.
Poznámka:   Pokud překročíte omezený počet pokusů, systém vám na určitou dobu (např. 30 minut) znemožní startování motoru.
Selhání startování
Pokud se motor nenastartuje, počkejte chvíli a postup zopakujte.