Poznámka:   Na ohřáté a horké ráfky nebo kryty kol nikdy nenanášejte čisticí chemikálie.
Poznámka:   Průmyslové čisticí prostředky nebo čisticí chemikálie v kombinaci s brusnou směsí k odstranění prachu a nečistot z brzd mohou po určité době používání odstranit krycí lak.
Poznámka:   Nepoužívejte čističe kol založené na kyselině fluorovodíkové, čističe kol s vysokým obsahem žíravin, ocelovou vlnu, paliva ani silné domácí čisticí prostředky.
Poznámka:   Pokud se chystáte vozidlo na delší dobu po čištění kol pomocí čisticího prostředku zaparkovat, nejdříve s vozidlem uskutečněte krátkou jízdu. Snížíte tím riziko vyšší koroze brzdových kotoučů, brzdových destiček a brzdových obložení.
Poznámka:   Některé automatické myčky aut mohou poškodit povrch ráfků a krytů kol.
Povrch litinových kol a krytů je pokrytý krycím lakem. Doporučený postup pro zachování jejich stavu:
  • Čistěte kola každý týden pomocí doporučeného čisticího prostředku na kola a pneumatiky.
  • Pomocí houby odstraňte velké nánosy nečistot a prachu z brzd.
  • Po dokončení čistění kola důkladně opláchněte tlakovým proudem vody.
Informace o schválených čisticích prostředcích získáte od autorizovaného prodejce.
Použití jiných než doporučených čisticích prostředkům může vést k závažným a trvalým povrchovým závadám.