POZOR   POZOR:  Při nedodržení pokynů k ohřívači bloku motoru může dojít k poškození majetku nebo vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Ohřívač nepoužívejte s neuzemněnými elektrickými systémy ani adaptéry se dvěma hroty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Topení ohřívá chladicí kapalinu motoru. Díky tomu může systém regulace klimatu rychle reagovat. Zařízení zahrnuje topné těleso (integrované do bloku motoru) a kabelový svazek. Systém můžete připojit k uzemněnému 220–240voltovému zdroji střídavého proudu.
Poznámka:   Topení je nejúčinnější, pokud je teplota okolního vzduchu nižší než -18 °C.
Doporučujeme, abyste pro bezpečný a správný provoz prováděli následující činnosti:
 • Použijte prodlužovací kabel vhodný k venkovnímu použití za nízkých teplot. Na kabelu musí být jasně uvedeno, že je vhodný k použití venku. Nepoužívejte prodlužovací kabel určený pro vnitřní použití venku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 • Prodlužovací kabel musí být co nejkratší.
 • Nepoužívejte více prodlužovacích kabelů současně.
 • Ujistěte se, zda jsou výstupy pro připojení prodlužovacího kabelu a kabelu ohřívače bloku motoru čisté a suché. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 • Ujistěte se, že je vozidlo zaparkováno na čistém místě a že v jeho blízkosti nejsou žádné hořlavé materiály.
 • Ohřívač, kabel ohřívače a prodlužovací kabel musí být pevně připojené.
 • Když je systém aktivní po dobu přibližně 30 minut, zkontrolujte teplotu elektrického zapojení.
 • Než vozidlo nastartujete a rozjedete se s ním, nezapomeňte systém odpojit a bezpečně uložit. Když není zástrčka kabelu ohřívače bloku motoru používána, musí být utěsněna ochranným krytem.
 • Před zimou je nutné zkontrolovat správnou funkci systému ohřívače.
Používání ohřívače bloku motoru
Konektor předehřívače bloku motoru se nachází na některém z následujících míst:
 • Pod kapotou.
 • V rámečku přední mlhovky.
 • Na přední spodní mřížce.
Před použitím se ujistěte, že jsou kontakty čisté a suché. V případě potřeby je vyčistěte navlhčeným hadříkem.
Ohřívač využívá 0,4 až 1,0 kilowatthodin energie za hodinu používání. Systém není vybaven termostatem. Maximální teploty je dosaženo přibližně po třech hodinách činnosti. Delším používáním ohřívače se výkon systému nezvýší a dochází ke zbytečnému plýtvání energie.