POZOR   POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte palivovou soustavu zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, zranění nebo dokonce smrt.

Vozidlo je vybaveno funkcí odpojení palivového čerpadla, která v případě středně těžké či těžké nehody odpojí přívod paliva k motoru. Ne každý druh nárazu způsobí odpojení přívodu paliva.
Dojde-li po nehodě k vypnutí motoru, můžete jej opět nastartovat pomocí následujícího postupu.
Spínač zapalování
  1. Vypněte zapalování.
  1. Zapněte zapalování do polohy III.
  1. Vypněte zapalování.
  1. Znovu zapněte zapalování. Palivové čerpadlo se znovu aktivuje.
Poznámka:   Než se vozidlo znovu nastartuje, automaticky proběhnou různé systémové kontroly. Pokud se ani po třetím pokusu vozidlo nepodaří nastartovat, systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.
Bezklíčové startování (je-li ve výbavě)
  1. Jedenkrát krátce stiskněte tlačítko, nesešlapujte přitom však brzdový pedál.
  1. Sešlápněte brzdový pedál a poté jedenkrát krátce stiskněte tlačítko.
  1. Jedenkrát krátce stiskněte tlačítko, nesešlapujte přitom však brzdový pedál.
  1. Sešlápněte brzdový pedál a poté tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud motor nenastartuje.
Poznámka:   Než se vozidlo znovu nastartuje, automaticky proběhnou různé systémové kontroly. Pokud se ani po třetím pokusu vozidlo nepodaří nastartovat, systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.