Elektronický systém řízení stability
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Tento systém napomáhá k obnově stability vozidla, když začne sklouzávat ze zamýšlené dráhy. Toho systém dosahuje přibrzděním jednotlivých kol a snížením točivého momentu motoru.
Systém rovněž zajišťuje funkci rozšířené regulace prokluzu, a to snížením točivého momentu motoru, pokud kola při akceleraci začnou prokluzovat. Tím se zlepšuje schopnost rozjezdu na kluzké vozovce nebo na nezpevněném povrchu. Omezení prokluzu kol přispívá také k pohodlnějšímu průjezdu ostrých zatáček.
Image Shown Without Description
ABez systému ESC.
BSe systémem ESC.
Varovná kontrolka řízení stability
Image Shown Without Description  Během činnosti blikají.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Stabilizace při bočních náporech větru (je-li ve výbavě)
Když systém zjistí náhlý boční nápor vzduchu, přibrzdí kola na protilehlé straně vozidla, aby omezil vychýlení ze zamýšlené dráhy jízdy. Pokud se tento systém aktivuje, kontrolka řízení stability a regulace prokluzu bude blikat a na informačním displeji se může zobrazit zpráva. Vozidlo může být mírně zpomaleno a může být třeba lehce natočit volant, abyste udrželi zamýšlenou dráhu jízdy. Při trvalých bočních náporech větru ani při zatáčení se systém neaktivuje.