POZOR   POZOR:  Nevyhazujte palivo do domácího odpadu ani je nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

Chcete-li vypustit odlučovač vody palivového filtru, potřebujete přístup ke spodní straně vozidla.
Image Shown Without Description
  1. Připevněte potrubí jedním koncem k výpustní zátce. Druhý konec umístěte do vhodného kontejneru.
  1. Uvolněte výpustní zátku o jednu až dvě otáčky a nechte vytéct vodu.
  1. Utahujte výpustní zátku, dokud neucítíte silný odpor.
Image Shown Without Description  Po nastartování motoru kontrolka vody v palivu po krátké době zhasne.