Následující výstražné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:   Některé výstražné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Kontrolka adaptivního tempomatu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém zapnete.
 Když je systém v pohotovostním režimu, svítí bíle. Když nastavíte rychlost adaptivního tempomatu, svítí zeleně.
Viz  Using Adaptive Cruise Control . 
Varovná kontrolka airbagu
Image Shown Without Description   Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Image Shown Without Description   Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vozidlo bude mít nadále běžný brzdný výkon i bez použití protiblokovacího brzdového systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka automatických dálkových světel (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, jakmile systém zapne dálková světla.
Viz  Automatic High Beam Control . 
Kontrolka systému Auto-Start-Stop
Image Shown Without Description  Rozsvítí se zeleně, když se zastaví motor. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.Image Shown Without Description  Rozsvítí se šedě s přeškrtnutím, když systém není k dispozici.
Poznámka:   Na informačním displeji lze zobrazit důvod, proč není systém k dispozici.
Varovná kontrolka stavu nabití akumulátoru
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí zapalování.
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka systému sledování mrtvého úhlu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém vypnete.
Varovná kontrolka opotřebeného brzdového obložení
Image Shown Without Description   Rozsvítí se, když opotřebení brzdových destiček překročí předem stanovený limit. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovná kontrolka brzdového systému
POZOR   POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinku brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Image Shown Without Description  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka systému varování před nárazem (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se jako upozornění na hrozící srážku v případě, že se vaše vozidlo rychle přiblíží k vozidlu jedoucímu před vámi.
Svítí oranžově, když systém vypnete.
Poznámka:   Může svítit červeně, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.
 Rozsvítí se také tehdy, když systém není k dispozici nebo je nutné provést jeho servis. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrolka tempomatu
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Výstražná kontrolka kapalného aditiva pro vznětové motory
Image Shown Without Description   Rozsvítí se při nízké hladině kapalného aditiva pro vznětové motory.Je-li hladina na dostatečné výši, došlo k závadě systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.Viz  Selective Catalytic Reduction System . 
Ukazatel směru
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, pokud zapnete některé směrové světlo nebo výstražná světla. Během činnosti bliká. Rychlejší blikání poukazuje na závadu žárovky ve směrovém ukazateli.
Varovná kontrolka signalizující otevření dveří
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, pokud zapnete zapalování a ponecháte je zapnuté, když se otevřou jakékoli dveře nebo kapota.
Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Image Shown Without Description   Rozsvícení této kontrolky za jízdy značí přehřívání motoru. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Varovné kontrolky motoru
Image Shown Without Description  Pokud za jízdy bliká, neprodleně zpomalte.
 Pokud se rozsvítí obě kontrolky, když je motor spuštěný, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Image Shown Without Description   Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování.Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla.
Upravte styl jízdy (jeďte plynule a prudce nezrychlujte ani nebrzděte) a nechte vozidlo ihned zkontrolovat v servisu. Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Image Shown Without Description  Kontrolka bude svítit a zároveň bude znít akustický signál, dokud si nezapnete bezpečnostní pás.
Kontrolka předních mlhových světel
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad 4 °C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je teplota venkovního vzduchu 4 °C nebo nižší.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Dokud tato kontrolka svítí, nespouštějte motor (spusťte jej, až zhasne).
Kontrolka dálkových světel
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí dálkových světel.
Kontrolka zapnutých světel
Image Shown Without Description  Tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí tlumených nebo bočních a koncových světel.
Pohotovostní kontrolka systému udržování v jízdním pruhu
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, pokud je tlak v jedné nebo více pneumatikách nižší než správná hodnota.
Varovná kontrolka tlaku oleje
POZOR   POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, ani když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Image Shown Without Description   Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.Viz   Kontrola motorového oleje
 Je-li hladina oleje na dostatečné výši, došlo k závadě systému.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Kontrolka zadních mlhových světel
Image Shown Without Description  Rozsvítí se po zapnutí zadních mlhovek.
Kontrolka přídavného vnitřního topení
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém zapnete.
Kontrolka řazení
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte lepšího výkonu, nižší spotřeby paliva nebo nižší tvorby emisí.
Kontrolka stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Image Shown Without Description  Během činnosti bliká.
 Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:   V případě poruchy se systém automaticky vypne.
Výstražná kontrolka vypnutého stabilizačního systému a systému regulace prokluzu
Image Shown Without Description  Rozsvítí se, když systém vypnete.
Výstražná kontrolka vody v palivu
Image Shown Without Description  Pokud se tato kontrolka rozsvítí ve chvíli, kdy je spuštěn motor, znamená to, že je v palivovém filtru voda.