Vzduchové zavěšení (je-li ve výbavě)
Vzduchové pérování má za úkol udržovat stálou výšku zavěšení za jakéhokoli zatížení. Systém vzduchových pružin bude doplněn vzduchem, pokud je karoserie vozidla příliš nízko, a snížen, pokud je karoserie vysoko. Systém začne pracovat po spuštění motoru a zůstane aktivní po dobu přibližně 45 minut od vypnutí motoru.
Systém vzduchové pérování může být zapnut či vypnut na přístrojovém štítu.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Před prováděním jakéhokoli servisního úkonu je třeba systém vypnout, aby se během servisu nenastavoval.
Pokud je systém vypnutý a vozidlo překročí určitou rychlost jízdy, systém se automaticky znovu zapne. Pokud se v systému vyskytne chyba, na přístrojovém panelu se zobrazí výstražná zpráva. Pokud potíže přetrvávají, nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.