POZOR   POZOR:  Neprovádějte úkony na zahřátém motoru.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Když je zapnuté zapalování nebo když je motor v chodu, nedotýkejte se součástí systému elektronického zapalování. Systém pracuje s vysokým napětím. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.
POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo vybaveno samovyrovnávacím vzduchovým pérováním, je třeba před každou údržbou či opravou tento systém vypnout. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla.   Viz   Ventilátor chlazení motoru
Po provedení servisní prohlídky nezapomeňte víčko plnicího otvoru správně uzavřít.
Kromě provádění pravidelných servisních prohlídek doporučujeme, abyste prováděli následující kontroly.
Každý den zkontrolujte:
  • Vnější světla
  • Svítilny vnitřního osvětlení
  • Varovné kontrolky a indikátory
Kontrola při doplňování paliva
Každý měsíc zkontrolujte:

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK