Zamykání dveří
Image Shown Without Description   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Dveře řidiče můžete zamknout klíčem.Otočte klíčem směrem k přední části vozidla.Pokud není dálkové ovládání funkční, použijte klíč.
Poznámka:   Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté.
Poznámka:   Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Dvojité zamykání dveří (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.
Image Shown Without Description   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Pokud aktivujete dvojité uzamknutí vozidla a zůstanete uvnitř, můžete se zapnutím zapalování vrátit k běžnému zamknutí.
Poznámka:   Dveře řidiče můžete dvojitě zamknout klíčem.Dvakrát během tří sekund otočte klíčem směrem k přední části vozidla.Pokud není dálkové ovládání funkční, použijte klíč.
Poznámka:   Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté.
Poznámka:   Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Odemykání dveří
Image Shown Without Description   Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem.Otočte klíčem směrem k zadní části vozidla.Pokud není dálkové ovládání funkční, použijte klíč.
Poznámka:   Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.Odemknutím a spuštěním motoru vozidla se aktivuje dálkové ovládání.
Přeprogramování funkce odemykání
Funkci odemykání lze přeprogramovat tak, aby se odemykaly všechny dveře.
Současně stiskněte a držte tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání, a to po dobu nejméně čtyř sekund při vypnutém zapalování. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
Pro návrat k původní odemykací funkci zopakujte postup.
Mezi režimy odemykání můžete také přepínat na informačním displeji.   Viz   Všeobecné informace
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Image Shown Without Description
AZamkněte.
BOdemkněte.
Otevření posuvných dveří
Image Shown Without Description
Zamykání přibouchnutím (je-li ve výbavě)
V případě vybití akumulátoru vozidla nebo baterie v klíči lze dveře samostatně zamknout přibouchnutím.
Poznámka:   Klíče nenechávejte ve vozidle.
Poznámka:   Pokud zamknete dveře, které jsou ještě otevřené, pravděpodobně zazní klakson.
Dveře předního spolujezdce
Levá strana
 1. Plně otevřete dveře.
Image Shown Without Description
 1. Zasuňte čepel klíče do příslušné zásuvky.
 1. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček.
 1. Vyjměte klíček.
 1. Zavřete kryt. Jakmile dveře zavřete, zamknou se.
Pravá strana
 1. Plně otevřete dveře.
Image Shown Without Description
 1. Zasuňte čepel klíče do příslušné zásuvky.
 1. Otočte klíčem proti směru hodinových ručiček.
 1. Vyjměte klíček.
 1. Zavřete kryt. Jakmile dveře zavřete, zamknou se.
Posuvné dveře
 1. Plně otevřete dveře.
Image Shown Without Description
 1. Dřík klíče zcela zasuňte do příslušného otvoru.
 1. Vyjměte klíček.
 1. Zavřete kryt. Jakmile dveře zavřete, zamknou se.
Automatické zamykání (je-li ve výbavě)
Automatické zamykání uzamkne všechny dveře, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
 • všechny dveře jsou zavřené,
 • je zapnuto zapalování;
 • zařadíte jakoukoli rychlost a vozidlo se rozjede,
 • Vozidlo překročí předem nastavenou rychlost.
Funkci můžete zapnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje.  Když je funkce zapnutá, použijte tlačítko vnitřního odemykání dveří nebo vypněte zapalování a pomocí klíče nebo dálkového ovládání odemkněte posuvné dveře.
Automatické opětovné zamčení
Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Automatické odemykání
Automatické odemykání odemkne všechny dveře, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
 • Zapalování je zapnuté, všechny dveře zavřené a rychlost vozidla překročí předem stanovenou hranici,
 • vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství,
 • Otevřete dveře řidiče do 10 minut po vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství.
Funkci můžete zapnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Odemknutí dveří (jednoduché odemknutí)
Odemknutí všech dveří po jednom stisku odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání.
Poznámka:   Pokud jste aktivovali dvojité zamykání vozidla, tlačítko vnitřního odemykání dveří bude funkční po dobu cca 20 s.
Funkci můžete zapnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Odemykání dveří (dvojité odemykání)
Dveře řidiče a spolujezdce se odemknou, pokud provedete některý z těchto úkonů:
 • Vozidlo jste neuzamkli dvojitě a následně jste zatáhli za vnitřní kliku dveří.
 • Stiskněte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání.
 • Jednou stiskněte tlačítko vnitřního odemykání dveří.
Poznámka:   Pokud jste aktivovali dvojité zamykání vozidla, tlačítko vnitřního odemykání dveří bude funkční po dobu cca 20 s.
Všechny dveře se odemknou, pokud provedete některý z těchto úkonů:
 • dvakrát během tří sekund stisknete tlačítko odemykání na dálkovém ovládání.
 • dvakrát během tří sekund stisknete tlačítko vnitřního odemykání.
Poznámka:   Pokud jste aktivovali dvojité zamykání vozidla, tlačítko vnitřního odemykání dveří bude funkční po dobu cca 20 s.
Nastavitelné odemykání (je-li ve výbavě)
 Nastavitelné odemykání je nastaveno ve chvíli prodeje.Umožňuje zvolit, které dveře se odemknou jedním nebo dvěma stisky tlačítka odemykání nebo tlačítka pro odemknutí zavazadlového prostoru.Pokud jste si tuto funkci nechali vypnout, již ji nelze znovu zapnout.Další informace získáte od autorizovaného prodejce.