POZOR   POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Přitažením výstupku pod zrcátkem směrem k sobě omezíte oslňování světlomety vozidel jedoucích za vámi.