POZOR   POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  V případě zjevné závady nebo přílišného protáčení motoru se systém vypne. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.

Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Tím získáte čas přesunout nohu z brzdového na plynový pedál. Systém automaticky uvolní brzdy, jakmile motor vyvine dostatečný výkon k tomu, aby vozidlo nesjelo ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Poznámka:   Systém nebude fungovat, pokud je zatažena parkovací brzda.
Poznámka:   Zapnutí či vypnutí systému není signalizováno žádnou kontrolkou.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
  1. Pokud snímače zjistí, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Systém automaticky uvolní brzdy.
Poznámka:   Pokud uvolníte brzdový pedál a opět jej sešlápnete, když je systém aktivní, bude patrný výrazně kratší zdvih brzdového pedálu. To je normální.
Zapínání a vypínání systému
Vozidla s mechanickou převodovkou
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Vozidla s automatickou převodovkou
Systém nelze zapnout a vypnout. Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.