Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
L/100 km   L/100 km   L/100 km   g/km  
9–5,67,3–5,17,7–5,3137–200