Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
9–5,6 L/100 km7,3–5,1 L/100 km7,7–5,3 L/100 km137–200