NEDC

Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
L/100 km   L/100 km   L/100 km   g/km  
8,9–6,67,2–5,77,8–6159–206