NEDC

Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   gperkm  
8,9–6,6 L/100 km7,2–5,7 L/100 km7,8–6 L/100 km–206 gperkm