Systém resetujte pouze po výměně motorového oleje a olejového filtru.
Resetování systému sledování životnosti oleje
  1. Zapněte zapalování. Nestartujte motor.
  2. Zcela současně sešlápněte plynový a brzdový pedál.
  3. Držte plynový i brzdový pedál plně sešlápnuté.
  4. Po třech sekundách se zobrazí zpráva potvrzující zahájení resetování systému.
  5. Po 25 sekundách se zobrazí zpráva potvrzující dokončení resetování systému.
  6. Uvolněte plynový a brzdový pedál.
  7. Vypněte zapalování.