POZOR   POZOR:  Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu.

Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla. Může se tak stát za jakýchkoli okolních teplot nezávisle na teplotě chladicí kapaliny motoru, například při krátkých jízdách či za nízkých teplot chladicí kapaliny. Viz  What Is the Diesel Particulate Filter .