Image Shown Without Description
  1. Zvedněte raménko stěrače.
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
  1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
Image Shown Without Description
  1. Stiskněte pojistnou sponu lišty stěrače.
Image Shown Without Description
  1. Uvolněte stírátko stěrače z raménka stěrače.
  1. Odsuňte lištu stěrače stranou.
Image Shown Without Description
  1. Sejměte stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.