POZOR   POZOR:  Nepokládejte předměty ani nemontujte vybavení na kryty airbagů, na boční plochy opěráků předních nebo zadních sedadel ani na plochy, které mohou přijít do styku s aktivovaným airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.
POZOR   POZOR:  Neupevňujte kabely antény ke kabeláži vozidla, k palivovému ani brzdovému potrubí.
POZOR   POZOR:  Napájecí kabely a anténu umístěte do vzdálenosti nejméně 10 cm od všech elektronických jednotek a airbagů.

Poznámka:   Vozidlo bylo testováno a homologováno podle předpisů vztahujících se na elektromagnetické přístroje. Je vaší zodpovědností se ujistit, že výbava, kterou nainstaloval autorizovaný prodejce na vaše vozidlo, je v souladu s platnou místní legislativou a ostatními předpisy. Poprodejní montáž určitých elektronických zařízení může omezit provoz některých funkcí vozidla, které využívají radiofrekvenční signály, jako např. přijímače rozhlasového vysílání, systém monitorování tlaku v pneumatikách, startovací tlačítko, připojení přes rozhraní Bluetooth® nebo satelitní navigace.
Poznámka:   Zařízení vysílající na rádiových frekvencích (např. mobilní telefony a amatérské radiostanice) musí splňovat parametry uvedené na následující ilustraci a v tabulce. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nedodáváme žádné speciální požadavky nebo podmínky.
Osobní automobil / SUV
Image Shown Without Description
Dodávka
Image Shown Without Description
Nákladní automobil
Image Shown Without Description
Frekvenční pásmo MHz   Maximální výstupní výkon (W) (maximální efektivní hodnota)   Umístění antén  
1-30   50   1  
50-54   50   2. 3  
68-87   50   2. 3  
142-176   50   2. 3  
380-512   50   2. 3  
806-870   10   2. 3