POZOR   POZOR:  Nepokládejte předměty ani nemontujte vybavení na kryty airbagů, na boční plochy opěráků předních nebo zadních sedadel ani na plochy, které mohou přijít do styku s aktivovaným airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.
POZOR   POZOR:  Napájecí kabely a anténu umístěte do vzdálenosti nejméně 10 cm od všech elektronických jednotek a airbagů.

Poznámka:   Vozidlo bylo testováno a homologováno podle předpisů vztahujících se na elektromagnetické přístroje. Je vaší zodpovědností se ujistit, že výbava, kterou nainstaloval autorizovaný prodejce na vaše vozidlo, je v souladu s platnou místní legislativou a ostatními předpisy. Poprodejní montáž určitých elektronických zařízení může omezit provoz některých funkcí vozidla, které využívají radiofrekvenční signály, jako např. přijímače rozhlasového vysílání, systém monitorování tlaku v pneumatikách, startovací tlačítko, připojení přes rozhraní Bluetooth® nebo satelitní navigace.
Poznámka:   Zařízení vysílající na rádiových frekvencích, například mobilní telefony a amatérské radiostanice, musí splňovat parametry uvedené na následující ilustraci a v tabulce. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nedodáváme žádné speciální požadavky nebo podmínky.
Osobní automobil
Image Shown Without Description
Dodávka
Image Shown Without Description
Nákladní automobil
Image Shown Without Description
Frekvenční pásmo MHz   Maximální výstupní výkon (W) (maximální efektivní hodnota)   Umístění antén  
1-30   50   1  
50-54   50   2. 3  
68-88   50   2. 3  
142-176   50   2. 3  
380-512   50   2. 3  
806-870   10   2. 3