Systém resetujte pouze po výměně motorového oleje a olejového filtru.
Systém resetujte pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu.
Z hlavní nabídky přejděte k položce:

Zpráva   Nápravná opatření  
Settings
Rozbalte nabídku a přejděte na položku následující nabídky.  
Komfort
Rozbalte nabídku a přejděte na položku následující nabídky.  
Oil life reset
Podržte tlačítko OK, dokud se na přístrojovém panelu nezobrazí následující zpráva.  
Hold OK to reset
Oil life reset

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay