POZOR   POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Když chcete odejít od vozidla, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.

Zatažení parkovací brzdy:
  1. Silně sešlápněte brzdový pedál.
  1. Páku parkovací brzdy vytáhněte zcela nahoru.
Poznámka:   Při zatahování ruční brzdy nahoru nestiskejte uvolňovací tlačítko.
Poznámka:   Pokud zaparkujete vozidlo ve svahu směrem do kopce, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P) a natočte volant směrem od obrubníku.
Poznámka:   Pokud zaparkujete vozidlo ve svahu směrem z kopce, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P) a natočte volant směrem k obrubníku.
Uvolnění parkovací brzdy:
  1. Silně sešlápněte brzdový pedál.
  1. Páku parkovací brzdy mírně zatáhněte směrem nahoru.
  1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a stlačte páku parkovací brzdy dolů.