Zapnutí a vypnutí klimatizace
Image Shown Without Description 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Za určitých podmínek může kompresor klimatizace zůstat v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Image Shown Without Description  Maximální intenzitu odmrazování zapnete otočením ovládacího prvku teploty po směru hodinových ručiček až za nejvyšší nastavení.
Poznámka:   Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejvyšší nastavení.
Poznámka:   Po zapnutí maximálního odmrazování se zapne vyhřívání čelního a zadního skla a klimatizace. Rychlost motorku ventilátoru se nastaví na nejvyšší hodnotu.
Poznámka:   Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Image Shown Without Description  Maximální chlazení zapnete otočením ovládacího prvku teploty proti směru hodinových ručiček za nejnižší nastavení.
Poznámka:   Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejnižší nastavení.
Poznámka:   Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Nastavení rychlosti motorku ventilátoru
Image Shown Without Description 
Poznámka:   Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.
Poznámka:   Po vypnutí motorku ventilátoru se klimatizace vypne a okna by se mohla zamlžit.
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Image Shown Without Description 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Image Shown Without Description 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Image Shown Without Description 
Nastavení teploty
Image Shown Without Description
Nižší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček.
Vyšší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK