POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Image Shown Without Description   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:   Elektrické ovládání oken funguje se zapnutým zapalováním a po dobu několika minut po vypnutí zapalování, dokud nebudou otevřeny přední dveře.
Pokud je otevřeno pouze jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem (je-li ve výbavě)
Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem (je-li ve výbavě)
Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření (je-li ve výbavě)
Pokud okno narazí na nějakou překážku, automaticky se zastaví a vrátí se opačným směrem.
Potlačení ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno se při kontaktu s překážkou nezastaví. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

  1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
  1. Do dvou sekund zvednutím ovladače potlačte funkci ochrany a zavřete okno.Ochrana proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně.Okno překoná bod odporu a bude je možné zcela zavřít.
Poznámka:   Pokud se okno nezavře, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Resetování ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Všechny kroky proveďte do 30 sekund od zahájení postupu.
  1. Zavřete okno.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
  1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.Spínač ponechte několik sekund stisknutý.
  1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.Spínač ponechte několik sekund zvednutý.
Poznámka:   Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.