Elektricky nastavitelná vnější zrcátka
POZOR   POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Image Shown Without Description
ASpínač levého zrcátka.
BSeřizování zrcátka.
CSpínač pravého zrcátka.
Sklápění zrcátek (je-li ve výbavě)
Po zamčení nebo odemčení vozidla se zrcátka automaticky sklopí, resp. odklopí.
Image Shown Without Description  Pokud parkujete ve stísněném prostoru, můžete zrcátka sklopit stisknutím tlačítka.
Opětovným stisknutím tlačítka zrcátka odklopíte.
Pokud stisknete tlačítko sklopení zrcátek vybavených funkcí automatického sklápění, nedojde k automatickému odklopení zrcátek.
Poznámka:   Elektricky sklápěná zrcátka můžete ovládat, když je zapalování zapnuto, a ještě několik minut po jeho vypnutí.
Poznámka:   Pokud zrcátka během jedné minuty několikrát opakovaně sklopíte a vyklopíte, funkce elektrického sklápění se může deaktivovat, aby ochránila motorky před přehříváním.
 Funkci automatického sklápění můžete zapnout a vypnout na informačním displeji.Viz   Všeobecné informace
Uvolněné zrcátko
Pokud jste elektricky sklápěná zrcátka sklopili ručně, nemusí správně fungovat ani po opětovném navrácení do původní polohy. Funkci sklápění zrcátek je potřeba resetovat, když:
  • Zrcátka vibrují za jízdy.
  • Zdá se, že zrcátka jsou uvolněná.
  • Zrcátka nesetrvávají ve sklopené nebo vyklopené poloze.
  • Jedno ze zrcátek není v normální poloze pro jízdu.
Resetování funkce elektrického sklápění zrcátek se provádí tak, že pomocí ovládacího prvku sklopíte a vyklopíte zrcátka. Při resetování elektrického sklápění zrcátek se může ozvat hlasitý zvuk. Tento zvuk je normální. Uvedený postup dle potřeby opakujte po každém ručním sklopení zrcátka.