Obecné tipy
Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty, protože by mohly překážet proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led nebo listí.
Poznámka:   Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:   Chcete-li snížit vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Zamlžování čelního skla za vysoké vlhkosti můžete zabránit tak, že proudění vzduchu nasměrujete do větracích otvorů u čelního skla.
Poznámka:   Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:   Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, zapněte kromě klimatizace také recirkulaci vzduchu.
Rychlé vytápění interiéru
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na nejvyšší hodnotu.
 • Nastavte nejvyšší teplotu.
 • Proudění vzduchu nasměrujte do výdechů v prostoru pro nohy.
Doporučená nastavení topení
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na střední hodnotu.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
 • Proudění vzduchu nasměrujte do větracích otvorů u čelního skla a v prostoru pro nohy.
Rychlé chlazení interiéru
 • Zvolte maximální ochlazování.
Poznámka:   Chcete-li za horkého počasí rychleji dosáhnout příjemné teploty, nechte při jízdě otevřená okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích průduchů.
Doporučená nastavení pro chlazení
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na střední hodnotu.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
 • Proudění vzduchu nasměrujte do výdechů v přístrojové desce.
 • Stiskněte tlačítko A/C.
Odmlžování bočních oken za studeného počasí
 • Zvolte maximální odmrazování.
Odmlžování čelního skla a odmrazování tenké vrstvy ledu
 • Zvolte maximální odmrazování.