Image Shown Without Description   Stisknutím tlačítka zbavíte čelní sklo tenké vrstvy ledu nebo zamlžení.Funkce vyhřívání čelního skla se po krátké době vypne.
Poznámka:   Vyhřívání čelního skla zapínejte pouze v případě, že je motor spuštěný.
Poznámka:   Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay