Image Shown Without Description   Pokud se na zadním okně nachází tenká vrstva ledu nebo je zamlžené, stiskněte toto tlačítko.Funkce vyhřívání zadního okna se po krátké době vypíná.
Poznámka:   Před zapnutím vyhřívání oken ověřte, že je spuštěn motor.
Poznámka:   K odstranění nálepek z vnitřní strany vyhřívaného zadního okna nepoužívejte žiletky ani jiné ostré předměty.Záruka na vozidlo se nemusí vztahovat na poškození mřížky vyhřívání skla zadního okna.