POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na regionálních webových stránkách společnosti Ford.
První spárování s mobilním telefonem
Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu a zapněte Bluetooth.
Image Shown Without Description  Na funkční liště zvolte telefon.
Zvolte možnost Add Phone.
Poznámka:   Zazní výzva k vyhledání vozidla v mobilním telefonu.
Ve svém mobilním telefonu vyberte položku odpovídající vozidlu.
Poznámka:   Na telefonu a na dotykové obrazovce se zobrazí číslo.
Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na mobilním telefonu shoduje s číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
Poznámka:   Dotyková obrazovka potvrdí, že jste úspěšně spárovali telefon.
Jakmile budete vyzváni, potvrďte stažení telefonního seznamu z telefonu.
Poznámka:   Pokud spárujete více než jeden telefon, pomocí nastavení telefonu určete primární telefon. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.
Použití mobilního telefonu
Recent Call List
Zobrazit si a vybrat záznam ze seznamu předchozích hovorů.
Contacts
Uspořádat si kontakty podle abecedy.   Viz   Nastavení
Phone Settings
Změňte tóny vyzvánění, výstrahy nebo spárujte další telefon.
Do Not Disturb
Odmítat příchozí hovory a vypnout vyzvánění a výstrahy.
Phone Keypad
Vytočit číslo přímo.
Textové zprávy
Nastavení upozornění na textové zprávy
iOS
  1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu.
  1. Zvolte rozhraní Bluetooth.
  1. Vyberte ikonu informací nacházející se napravo od vozidla.
  1. Zapněte upozornění na textové zprávy.
Android
  1. Přejděte do nabídky nastavení mobilního telefonu.
  1. Zvolte rozhraní Bluetooth.
  1. Vyberte možnost profilů.
  1. Vyberte profil telefonu.
  1. Zapněte upozornění na textové zprávy.
Pomocí textové zprávy

Položka nabídky   Popis  
Přehrát
Poslechnout textovou zprávu.  
Náhled
Prohlédnout textovou zprávu.  
Volat
Zavolat odesílateli.  
Odpov.
Na textovou zprávu odpovědět standardní textovou zprávou.  

Apple CarPlay
Připojte zařízení k portu USB.
Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
Poznámka:   Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Apple CarPlay dostupné.
Vypnutí rozhraní Apple CarPlay
Image Shown Without Description  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost Apple CarPlay Preferences.
V rozevíracím seznamu zvolte možnost Disable.
Android Auto
Připojte zařízení k portu USB.
Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
Poznámka:   Možná bude nutné povolit rozhraní Android Auto v nabídce nastavení.
Poznámka:   Některé funkce systému nejsou při používání rozhraní Android Auto dostupné.
Vypnutí rozhraní Android Auto
Image Shown Without Description  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
Zvolte možnost Android Auto.
V rozevíracím seznamu zvolte možnost Disable.