Poznámka:   Další informace o dostupných aplikacích, seznam podporovaných typů chytrých telefonů a tipy k řešení potíží naleznete našem místním webu.
Po prvním spuštění aplikace prostřednictvím systému můžete být požádáni o souhlas. Pokud se vozidlo nepohybuje, můžete si kdykoli prohlédnout a změnit souhlas, který jste udělili. Viz  Settings . 
Poznámka:   Než budete v systému používat aplikace, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc.
Poznámka:   Před používáním aplikací vám doporučujeme si u jejich poskytovatelů zkontrolovat podmínky používání a ochrany osobních údajů.
Poznámka:   V aplikacích, které chcete používat prostřednictvím systému, musíte mít aktivní účet.
Poznámka:   Některé aplikace není nutné nastavovat. U jiných je potřeba před použitím nakonfigurovat osobní nastavení.
Používání aplikací na zařízení se systémem iOS
Missing Image  Na funkční liště zvolte aplikace.
 1. Pokud je vaše zařízení připojeno přes rozhraní USB, vypněte aplikaci Apple CarPlay. Viz  Phone . 
 1. Připojte své zařízení k portu USB nebo ho spárujte a připojte pomocí funkce Bluetooth.
 1. Po zobrazení výzvy k zapnutí aplikace CarPlay zvolte možnost Zakázat.
 1. Spusťte aplikace na zařízení, které chcete používat spolu se systémem SYNC.
Poznámka:   Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.
 1. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.
Poznámka:   Pokud chcete používat navigaci, připojte své zařízení do USB portu. Při používání navigace udržujte zařízení odemknuté a aplikaci otevřenou.
Používání aplikací na zařízení se systémem Android
Missing Image  Na funkční liště zvolte aplikace.
 1. Pokud je vaše zařízení připojeno přes rozhraní USB, vypněte aplikaci Android Auto. Viz  Phone . 
 1. Na dlaždici Nastavení mobilních aplikací zapněte možnost Povolit Mobilní aplikace přes USB.
 1. Spárujte své zařízení. Viz  Phone . 
 1. Spusťte aplikace na zařízení, které chcete používat spolu se systémem SYNC.
Poznámka:   Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.
 1. Zvolte možnost Najít mobilní aplikace.
Poznámka:   Systém vyhledá kompatibilní aplikace, které běží na vašem zařízení, a připojí se k nim.
 1. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.
Poznámka:   Mobilní aplikace ve vašem zařízení využívají port USB k navázání spojení se systémem SYNC. U některých zařízení může po aktivaci mobilních aplikací přestat fungovat přehrávání hudby přes rozhraní USB.
Používání mobilní navigace v zařízení se systémem Android
 1. Připojte zařízení k portu USB.
 1. Vypněte aplikaci Android Auto. Viz  Phone . 
 1. Na dlaždici Nastavení mobilních aplikací zapněte možnost Povolit Mobilní aplikace přes USB.
 1. Na funkční liště zvolte aplikace.
 1. Zvolte navigační aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.
Poznámka:   Při používání navigace udržujte zařízení odemknuté a aplikaci otevřenou.
Poznámka:   Mobilní aplikace ve vašem zařízení využívají port USB k navázání spojení se systémem SYNC. U některých zařízení může po aktivaci mobilních aplikací přestat fungovat přehrávání hudby přes rozhraní USB.