Systém vám umožňuje komunikovat s vybranými mobilními aplikacemi a při tom sledovat cestu. Hlasové příkazy, tlačítka na volantu nebo rychlé klepnutí na dotykovou obrazovku vám poskytují pokročilé ovládání kompatibilních mobilních aplikací. Můžete také streamovat svou oblíbenou hudbu nebo podcasty, sdílet čas příjezdu s přáteli a být bezpečně připojeni.
Po prvním spuštění aplikace prostřednictvím systému můžete být požádáni o souhlas. Pokud se vozidlo nepohybuje, můžete si kdykoli prohlédnout a změnit souhlas, který jste udělili. Než budete v systému používat aplikace, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc. Před používáním aplikací vám také doporučujeme si u jejich poskytovatelů zkontrolovat podmínky používání a ochrany osobních údajů. V aplikacích, které chcete používat prostřednictvím systému, musíte mít aktivní účet. Některé aplikace není nutné nastavovat. U jiných je potřeba před použitím nakonfigurovat osobní nastavení.
Poznámka:   Pro další informace o dostupných aplikacích navštivte místní webové stránky společnosti Ford.
Používání aplikací na zařízení se systémem iOS
Image Shown Without Description  Na funkční liště zvolte aplikace.
 1. Pokud je vaše zařízení připojeno přes rozhraní USB, vypněte aplikaci Apple CarPlay. Viz  Phone . 
 1. Připojte své zařízení se systémem iOS k portu USB nebo ho spárujte a připojte pomocí rozhraní Bluetooth®.
 1. V případě zobrazení výzvy k zapnutí funkce CarPlay vyberte možnost Deaktivovat.
 1. Spusťte aplikace na zařízení, které chcete používat spolu se systémem SYNC.
Poznámka:   Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.
 1. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.
Poznámka:   Pokud chcete používat navigaci, připojte své zařízení do USB portu. Při používání navigace udržujte zařízení odemknuté a aplikaci otevřenou.
Používání aplikací na zařízení se systémem Android
Image Shown Without Description  Na funkční liště zvolte aplikace.
 1. Pokud je vaše zařízení připojeno přes rozhraní USB, vypněte aplikaci Android Auto. Viz  Phone . 
 1. Spárujte své zařízení. Viz  Phone . 
 1. Spusťte aplikace na zařízení, které chcete používat spolu se systémem SYNC.
Poznámka:   Pokud na zařízení aplikace zavřete, nebudete je moci prostřednictvím systému používat.
 1. Zvolte možnost Najít mobilní aplikace.
Poznámka:   Systém vyhledá kompatibilní aplikace, které běží na vašem zařízení, a připojí se k nim.
 1. Zvolte aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.
Poznámka:   Mobilní aplikace ve vašem zařízení využívají port USB k navázání spojení se systémem SYNC. U některých zařízení může po aktivaci mobilních aplikací přestat fungovat přehrávání hudby přes USB.
Používání mobilní navigace v zařízení se systémem Android
 1. Připojte zařízení k portu USB.
 1. Vypněte aplikaci Android Auto. Viz  Phone . 
 1. Prostřednictvím USB povolte mobilní aplikace pod dlaždicí nastavení mobilních aplikací.
 1. Na funkční liště zvolte aplikace.
 1. Zvolte navigační aplikaci, kterou chcete na dotykové obrazovce používat.
Poznámka:   Při používání navigace udržujte zařízení odemknuté a aplikaci otevřenou.