POZOR   POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nezapomeňte zavřít a zajistit zadní výklopné dveře, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. Mimo to zajistíte, aby z vozidla nemohli vypadnout cestující nebo předměty. Je-li nutné jet s otevřenými zadními výklopnými dveřmi, ponechte otevřené také ventilační otvory nebo okna, aby do kabiny mohl proudit čerstvý vzduch. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Poznámka:   Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola).Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Odemykání zadních výklopných dveří
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání.
Otevření zadních výklopných dveří
Image Shown Without Description
Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.
Zavření zadních výklopných dveří
Zatáhněte za pásek na vnitřní straně zadních výklopných dveří, který zavírání usnadňuje.