POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.
POZOR   POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
POZOR   POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
POZOR   POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
POZOR   POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
POZOR   POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
POZOR   POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém je navržen tak, aby upozorňoval řidiče v případě, že vyhodnotí možnou únavu nebo zhoršení jízdního stylu. Za jízdy rychlostí vyšší než přibližně 65 km/h systém vyhodnocuje úroveň pozornosti, a to na základě stylu jízdy v rámci vyznačených jízdních pruhů a dalších faktorů.
Systém můžete zapnout a vypnout na informačním displeji. Viz   . 
Poznámka:   Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, v jakém stavu se nacházel naposledy.
Výstrahy systému
Systém varování má dvě fáze:
  1. Dočasné varování vás upozorní, že potřebujete přestávku v jízdě. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli.
  2. Pokud si neodpočinete a systém i nadále rozezná horší jízdní styl, aktivuje se další upozornění. To zůstane na informačním displeji zobrazeno, dokud jej nezrušíte.   Viz   Informační hlášení
Poznámka:   Systém řidiče neupozorňuje při rychlostech nižších než přibližně 65 km/h.
Displej systému
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazuje pomocí šestistupňového barevného sloupce. Společně s tím, jak se vypočítaná úroveň pozornosti snižuje, se stavový sloupec posouvá zprava doleva.
Jeho stav si můžete kdykoli prohlédnout na informačním displeji. Viz   . 
Image Shown Without Description
Vypočítaná pozornost je na dobré úrovni.
Image Shown Without Description
Vypočítaná pozornost je na nízké úrovni. Měli byste co nejdříve zastavit a udělat si přestávku.
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazí šedě, pokud:
  • snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů,
  • rychlost vozidla klesne přibližně pod 65 km/h.
Restart systému
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • U stojícího vozidla vypněte a zapněte zapalování.
  • U stojícího vozidla otevřete a zavřete dveře řidiče.