POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, nemusí systém fungovat.
POZOR   POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
POZOR   POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
POZOR   POZOR:  Funkce snímače může být omezena při velkém kontrastu venkovního osvětlení.
POZOR   POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
POZOR   POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
POZOR   POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém vibracemi volantu upozorňuje na neúmyslné opuštění jízdního pruhu. Také se rozsvítí varovná kontrolka.
 Systém rozpoznává a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem.Systém je aktivní pouze při rychlosti vyšší než přibližně 65 km/h.Stav systému si můžete prohlédnout na přístrojovém panelu.
Poznámka:   Systém funguje, pokud lze pomocí kamery rozpoznat alespoň jedno značení jízdního pruhu.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
  • Systém nerozpoznal ani jedno značení jízdního pruhu.
  • Máte zapnuta směrová světla.
  • Otáčíte volantem, prudce zrychlujete nebo intenzivně brzdíte.
  • Aktivoval se protiblokovací brzdový systém, stabilizační systém nebo systém regulace prokluzu.
  • Úzký jízdní pruh.
Zapínání a vypínání systému
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na páčce u volantu.
Poznámka:   Systém se zapne, když zjistí, že k nastartování vozidla byl použit klíč MyKey.
Nastavení systému
Systém disponuje různými nastaveními, které si můžete prohlédnout a upravit na informačním displeji. Viz   . 
Nastavení citlivosti
Intenzitu vibrací volantu můžete nastavit na informačním displeji.
Poznámka:   Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Nastavení citlivosti
Na informačním displeji můžete nastavit, jak rychle vás má systém varovat.
Poznámka:   Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Displej systému
Image Shown Without Description
Když je systém vypnutý, indikátor systému ani značení jízdních pruhů se nezobrazují.
Image Shown Without Description
Po zapnutí systému se na přístrojovém panelu zobrazí indikátor a grafické znázornění značení jízdních pruhů.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů a indikátor systému měnit a signalizovat tak stav systému.

  Stav systému  
Šedá.   Není k dispozici.  
Zelená.   K dispozici.  
Bílá.  
Červená.   Aktivována výstraha.  
Indikátor bliká.