Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Otevřete levé přední dveře a zatáhněte za uvolňovací kliku kapoty směrem nahoru.
Missing Image
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Přesuňte hák nalevo.
  1. Otevřete kapotu.
Missing Image
  1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.