Otevírání kapoty
Image Shown Without Description
  1. Otevřete levé přední dveře a zatáhněte za uvolňovací kliku kapoty směrem nahoru.
Image Shown Without Description
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Přesuňte hák nalevo.
  1. Otevřete kapotu.
Image Shown Without Description
  1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK