Otevírání kapoty
Missing Image
 1. Otevřete levé přední dveře a zatáhněte za uvolňovací kliku kapoty směrem nahoru.
Missing Image
 1. Mírně nadzvedněte kapotu.
 1. Přesuňte hák nalevo.
 1. Otevřete kapotu.
Missing Image
 1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Otevření kapoty, když je akumulátor vozidla vybitý
 1. Klíčem odemkněte pravé přední dveře a sáhněte do levého předního prostoru pro nohy.   Viz   Zamykání a odemykání
Missing Image
 1. Dle návodu na obrázku opatrně vypačte uvolňovací kliku kapoty nahoru.
 1. Posuňte uvolňovací kliku kapoty dolů, abyste ji sejmuli z páčky odjišťování kapoty.
Missing Image
 1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty směrem nahoru.
Missing Image
 1. Mírně nadzvedněte kapotu.
 1. Přesuňte hák nalevo.
 1. Otevřete kapotu.
Missing Image
 1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
 1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
 1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.