Otevírání kapoty
Image Shown Without Description
 1. Otevřete levé přední dveře a zatáhněte za uvolňovací kliku kapoty směrem nahoru.
Image Shown Without Description
 1. Mírně nadzvedněte kapotu.
 1. Přesuňte hák nalevo.
 1. Otevřete kapotu.
Image Shown Without Description
 1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Otevření kapoty, když je akumulátor vozidla vybitý
 1. Klíčem odemkněte pravé přední dveře a sáhněte do levého předního prostoru pro nohy.   Viz   Zamykání a odemykání
Image Shown Without Description
 1. Dle návodu na obrázku opatrně vypačte uvolňovací kliku kapoty nahoru.
 1. Posuňte uvolňovací kliku kapoty dolů, abyste ji sejmuli z páčky odjišťování kapoty.
Image Shown Without Description
 1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty směrem nahoru.
Image Shown Without Description
 1. Mírně nadzvedněte kapotu.
 1. Přesuňte hák nalevo.
 1. Otevřete kapotu.
Image Shown Without Description
 1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
 1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
 1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK