Snímače zadního parkovacího zařízení se zapínají automaticky po zařazení zpátečky (R).
Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, pokud je vzdálenost od překážky menší než 30 cm. Pokud je detekována překážka ve vzdálenosti větší než 30 cm od okrajů nárazníku, zvukový tón zazní pouze na dobu tří sekund. Když systém zaznamená přibližující se překážku, zazní varovný tón znovu.
Image Shown Without Description
Snímání dosahuje až do vzdálenosti 1,8 m od zadního nárazníku. Na vnějších okrajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.
Po přesunutí volicí páky do polohy zpátečky (R) systém detekuje určité překážky v následujících případech:
  • Vozidlo se pohybuje směrem ke stojící překážce rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo se nepohybuje nebo se pohybující překážka přibližuje k zadní straně vozidla rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo se pohybuje rychlostí menší než 5 km/h a směrem k jeho zadní straně se přibližuje překážka rychlostí menší než 5 km/h.