Snímače předního parkovacího zařízení se zapínají automaticky po zařazení zpátečky (R) nebo rychlostního stupeň pro jízdu vpřed.
Přední snímače jsou aktivní, když se volicí páka převodovky nachází v jakékoliv poloze kromě polohy parkování (P) a když se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 12 km/h.
Image Shown Without Description
Snímání dosahuje až do vzdálenosti 70 cm od předního nárazníku. Na krajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.
Když se překážky přiblíží k jednomu ze dvou nárazníků, aktivuje systém odpovídající zvukovou výstrahu:
  • Na překážky zjištěné předními snímači je řidič upozorněn vysokým tónem z předních reproduktorů vozidla.
  • Na překážky zjištěné zadními snímači je řidič upozorněn nízkým tónem ze zadních reproduktorů vozidla.
  • Systém snímání upozorňuje na překážku, která je blíže u vozidla. Pokud se například jedna překážka nachází ve vzdálenosti 30 cm od přídě vozidla a současně se další překážka nachází ve vzdálenosti pouze 15 cm od zádě vozidla, ozve se hluboký tón.
  • Jestliže se překážky nachází od obou nárazníků ve vzdálenosti nižší než 30 cm, zní varovný tón střídavě z předních a zadních reproduktorů.
Systém vydává zvukové výstrahy pouze v případě, že se vozidlo pohybuje, nebo v případě, že vozidlo stojí a zjištěná překážka se nachází ve vzdálenosti menší než 30 cm od nárazníku.