POZOR   POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.
POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek - Vozidla s: Halogenové světlomety
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme výměnu žárovek svěřit autorizovanému prodejci.
Světlomet
Image Shown Without Description
APřední obrysová světla.
BTlumené světlo.
CDálkové světlo.Denní jízdní osvětlení.
DPřední směrové světlo.
Před výměnou žárovky může být nutné demontovat sestavu čelního světlometu.   Viz   Demontování světlometu
Image Shown Without Description
ADálkové světlo.Denní jízdní osvětlení.
BTlumené světlo.Přední obrysová světla.
CPřední směrové světlo.
Přední obrysové světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Přední směrové světlo
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Tlumené světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Žárovku uvolněte zatlačením na elektrický konektor směrem dolů.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Dálkové světlo a světlo denního svícení
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Přední mlhová světla
Image Shown Without Description
 1. Opatrně zatlačte na obložení mlhovky dovnitř a poté jej posuňte ke vnějšímu okraji nárazníku.
 1. Odšroubujte šrouby zajišťující sestavu světlometu.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Boční směrové světlo
Image Shown Without Description
 1. Zrcátko zcela vyklopte dopředu.
 1. Demontujte šroub.
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Demontujte držák žárovky tak, že jej vytáhnete v přímém směru.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Zadní světlo
Image Shown Without Description
AKoncové a brzdové světlo.
BZadní směrová svítilna.
CZpětný světlomet.
DZadní mlhovky.
 1. Demontujte křídlovou matici.
 1. Vyšroubujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu a uvolněte držák žárovky.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Střední brzdové světlo.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte pryžové průchodky.
Poznámka:   Nejdřív může být potřeba sejmout panel obložení.
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Osvětlení registrační značky
Image Shown Without Description
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Vyjměte žárovku.
Vnitřní osvětlení
Osvětlení vstupu
Image Shown Without Description
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte žárovku.
Vozidla se snímači interiéru
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte sklo světla.
 1. Vyjměte žárovku.
Světla na čtení
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Šroubovákem opatrně vypačte sponu a uvolněte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Svítilna u zrcátka ve sluneční cloně
Image Shown Without Description
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK